Croeso
Welcome

Yn eich helpu i ddatblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd

Rydym yn gweithio gyda mudiadau gwasanaethau cyhoeddus yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu cynnwys yn well wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru
Go to Hyfforddiant

Hyfforddiant

Amrywiaeth eang o weithdai a chyrsiau hyfforddi arloesol

Go to Hwyluso

Hwyluso

Rydym yn gweithio gyda phobl a mudiadau acnididdyn nhw

Go to Ymgysylltu

Ymgysylltu

Cartref yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Go to Cydgynhyrchu

Cydgynhyrchu

Rhoi Pobl yn y Canol

Beth rydym yn ei wneud

Ffyrdd y gallwn weithio gyda chi

Rydym yn rhan o dîm Ymgynghori a Dysgu WCVA. Mae gennym raglen hyfforddi gynhwysfawr, sy’n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sydd am ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau a thechnegau ymgysylltu â’r cyhoedd. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ateb eich anghenion neu gynnal gwaith ymgysylltu ymarferol gyda’ch mudiad.

Rhwydweithiau Cyfranogaeth - Chwefror 2018

Bydden yn dathlu Pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 yn ein rhwydweithiau cyfranogi rhanbarthol am ddim fis Chwefror 2018!

ARCHEBWCH EICH LLE AM DDIM

Ni fyddwch byth yn methu diweddariad gan Cyfranogaeth Cymru!

O’n blog...

Cysylltwch â ni

Hoffem glywed gennych chi!

Pin It on Pinterest