Croeso
Welcome

Arbenigwyr Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru


Ry’ ni’n gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector i sicrhau canlyniadau gwell i bobl Cymru, drwy ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd a chydgynhyrchu
Go to Hyfforddiant

Hyfforddiant

Amrywiaeth eang o weithdai a chyrsiau hyfforddi arloesol

Go to Hwyluso

Hwyluso

Rydym yn gweithio gyda phobl a mudiadau acnididdyn nhw

Go to Ymgysylltu

Ymgysylltu

Cartref yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Go to Cydgynhyrchu

Cydgynhyrchu

Rhoi Pobl yn y Canol

Beth rydym yn ei wneud

Ffyrdd y gallwn weithio gyda chi

Rydym yn rhan o dîm Ymgynghori a Dysgu WCVA. Mae gennym raglen hyfforddi gynhwysfawr, sy’n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sydd am ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau a thechnegau ymgysylltu â’r cyhoedd. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ateb eich anghenion neu gynnal gwaith ymgysylltu ymarferol gyda’ch mudiad.

Ni fyddwch byth yn methu diweddariad gan Cyfranogaeth Cymru!

O’n blog...

Cysylltwch â ni

Hoffem glywed gennych chi!

Pin It on Pinterest