25th Chwefror 2017

Adnoddau

Two hands holding out trees in the shape of jigsaw pieces

Gwybodaeth ac adnoddau a luniwyd gan dîm Cyfranogaeth Cymru

Mae ein taflenni gwybodaeth, astudiaeth achos ac adnoddau ymarfer da yn edrych ar ffyrdd amrywiol o gyfranogi a sut gallech chi sicrhau eich bod chi yn gweithio yn effeithiol gyda dinasyddion a chymunedau.

Gallwch gweld archif o gylchlythyrau diweddaraf Cyfranogaeth Cymru, sydd yn gynnwys gwybodaeth eang iawn. Mae rhain yn gynnwys erthyglau ar wasanaethau Cyfranogaeth Cymru a hefyd gwaith mae mudiadau eraill yn wneud ym maes Cyfranogaeth.

Mae yna manylion am gyhoeddiadau sydd wedi bod yn ddefnyddiol i dîm Cyfranogaeth Cymru ac i’r hyfforddwyr, dolenni cyswllt i wefannau perthnasol a hefyd rhestr o ddogfennau polisi sydd yn adlewyrchu yr amgylchedd cyfranogol yng Nghymru heddiw.

Pin It on Pinterest