7th Medi 2012

Amdano

Participation Cymru - Hands Logo

Mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

Mae gennym rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr, sy’n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sy’n edrych i ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau, a thechnegau ymgysylltiad cyhoeddus.

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ddiwallu eich anghenion neu wneud gwaith ymgysylltu ymarferol gyda’ch sefydliad.

Mae ein cylchlythyron a gohebiaeth yn darparu diweddariadau gwybodaeth a hyfforddiant rheolaidd, ac am gymorth ymarferol efallai yr hoffech fynychu un o’r rhwydweithiau cyfranogaeth sy’n rhedeg ar draws Cymru.

Mae’r safle hefyd yn cynnwys nifer o adnoddau defnyddiol a fydd o gymorth gyda hwyluso a datblygu dulliau cyfranogol i ymgysylltu â dinasyddion ac ymgynghori, gan gynnwys Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth a ddarparwn, cysylltwch â ni.

Cwrdd â’r tîm


Siobhan Hayward – Swyddog Ymgynghori a Dysgu

Mae Siobhan yn arwain yr hyfforddiant y mae Cyfranogaeth Cymru yn ei ddarparu yn ein rhaglen hyfforddi ac ein hyfforddiant mewnol/wedi’i deilwra. Mae gan Siobhan rôl bwysig yn ein gwaith ymgysylltu a hwyluso ymarferol yn ogystal â chynllunio a darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i unigolion a mudiadau. Mae Siobhan hefyd yn darparu cymorth ymarferol, gwybodaeth, hyfforddiant, cyngor ac arwyddbostio ynglŷn ag arfer da.

Sarah Tamsin Ball – Swyddog Cymorth Arloesi ac Arfer Da

Mae Sarah yn goruchwylio ochr ddigidol ein gwaith yn ogystal â threfnu a hwyluso’r rhwydweithiau cyfranogi rhanbarthol yng Nghymru. Mae Sarah yn fedrus wrth ddylunio gwefannau, ysgrifennu cynnwys a marchnata digidol gan fod yn gyfrifol am greu cynnwys defnyddiol ar gyfer gwefannau Cyfranogaeth Cymru a WCVA. Mae Sarah hefyd yn gyfrifol am hyrwyddo arfer gorau wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.

Pin It on Pinterest