25th Chwefror 2017

Cwcis

Beth yw cwcis?

Gall pob gwefan anfon ei chwci ei hun i’ch porwr, os yw dewisiadau eich porwr yn caniatáu hynny, ond (er mwyn gwarchod eich preifatrwydd) yr unig gwcis y mae eich porwr yn caniatáu mynediad iddynt i’ch gwefan yw’r cwcis y mae’r porwr ei hun eisoes wedi’u hanfon i chi, nid y cwcis a anfonir i chi gan wefannau eraill.  Mae llawer o wefannau’n gwneud hyn bob tro y mae defnyddiwr yn ymweld â’u gwefan er mwyn olrhain llif y traffig ar-lein.

Ar wefannau Cyfranogaeth Cymru, mae cwcis yn cofnodi gwybodaeth am eich dewisiadau ar-lein. Mae defnyddwyr yn gallu gosod eu dyfeisiadau i dderbyn pob cwci, eu hysbysu pan fydd cwci yn cael ei anfon, neu i beidio â derbyn cwcis unrhyw bryd.  Mae’r dewis olaf hwn yn golygu na ellir trosglwyddo rhai nodweddion penodol i’r defnyddwyr hwnnw ac, o’r herwydd, mae’n bosib na fyddant yn gallu manteisio’n llawn ar holl nodweddion y wefan honno.  Mae pob porwr yn wahanol, felly astudiwch y ddewislen “Help” ar eich porwr i weld sut i newid eich dewisiadau cwci.
Wrth ymweld ag unrhyw un o wefannau Cyfranogaeth Cymru, mae’r tudalennau a welwch, ynghyd â chwci, yn cael eu lawrlwytho i’ch dyfais. Mae llawer o wefannau’n gwneud hyn, gan fod cwcis yn galluogi cyhoeddwyr gwefannau i wneud pethau defnyddiol fel canfod a yw’r ddyfais (a’i ddefnyddiwr, mae’n debyg) wedi ymweld â’r wefan o’r blaen. Gwneir hyn ar ymweliad dilynol, drwy chwilio am, a chanfod, y cwci a adawyd yno ers yr ymweliad diwethaf.

Isod, ceir gwybodaeth ynglyn â pha gwcis y gellid eu hanfon atoch pan fyddwch yn ymweld â’r wefan https://www.participation.cymru a sut i wrthod neu ddileu’r cwcis hynny.

Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fydd Cyfranogaeth Cymruyn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi y gellid ei defnyddio i ddatgelu pwy ydych chi.  Fodd bynnag, os ydych chi eisiau cyfyngu ar, neu atal, y cwcis y mae gwefannau Cyfranogaeth Cymruyn eu hanfon atoch neu, yn wir, unrhyw wefannau eraill, gallwch wneud hynny drwy osodiadau eich porwr. Dylai’r swyddogaeth Help ar eich porwr ddangos sut i wneud hyn.   Fel arall, gallwch ymweld â www.aboutcookies.org  sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynglyn â sut i wneud hyn ar amrywiaeth helaeth o borwyr.  Cewch yno hefyd fanylion ynglyn â sut i ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur, yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am cwcis. Os hoffech chi wybod sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol, dylech astudio llawlyfr eich ffôn.

Drwy gyfyngu ar gwcis, dylech sylweddoli y gallech effeithio ar  swyddogaethau gwefan WCVA. Mae WCVA yn defnyddio llawer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar ein gwefannau, ar ein rhan, er mwyn darparu’r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â’r cwcis y mae’r cyflenwyr hyn yn eu defnyddio, yn ogystal â gwybodaeth ynglyn â’u gwrthod, gweler adrannau 3 isod.

Rhestr o brif gwcis Cyfranogaeth Cymru

Dyma restr o’r prif gwcis a osodir gan wefan https://www.participation.cymru, ac ar gyfer beth y defnyddir pob un.

Enw Amdano Defnydd Dod i ben
_utma Ysgrifennir hwn y tro cyntaf i ymwelydd ymweld â’r wefan. Fe’i diweddarir gyda phob ymweliad. Helpu i adnabod yr ymwelwyr unigryw. 2 flynedd ar ôl y diweddariad diwethaf
_utmb Cwci sesiwn a ddiweddarir gyda phob golwg ar dudalen neu ddigwyddiad. Defnyddir y cwci hwn i sefydlu a pharhau sesiwn defnyddiwr gyda’ch safle. 30 munud ar ôl y diweddariad diwethaf/anweithgarwch yr ymwelydd
_utmz Mae’r cwci hwn yn cadw’r math o atgyfeiriad a ddefnyddiodd yr ymwelydd i gyrraedd y wefan. Diweddarir y cwci gyda phob golwg ar dudalen. Fe’i defnyddir i gyfrifo gyrwyr traffig, e.e. traffig chwilotwyr, ymgyrchoedd hysbysebu a gwe-lywio o fewn y wefan. 6 mis ar ôl y gosodiad/diweddariad
_utmv Mae’r cwci hwn yn cadw’r wybodaeth amrywiol yr ydych chi’n ei gosod yn eich cod. Fe’i defnyddir i osod a phasio gwybodaeth amrywiol i weinydd Google Analytics. 2 flynedd ar ôl y gosodiad/diweddariad
_utmx Cwci Optimeiddiwr Gwefan Google yw hwn ac ni fydd yn ymddangos os nad yw’r wefan yn defnyddio Optimeiddiwr Gwefan Google. Mae’r cwci yn cadw’r amrywiad a neilltuir i ymwelydd penodol ar gyfer pob arbrawf, fel y bydd yr ymwelydd yn parhau i weld yr un amrywiad ym mhob ymweliad. 2 flynedd ar ôl y gosodiad/diweddariad

Mae cwcis trydydd parti hefyd yn cael eu gosod gan Facebook a Twitter os ydych yn defnyddio rhannu cymdeithasol.

Pin It on Pinterest