26th Chwefror 2017

Hygyrchedd

Gall y rhyngrwyd fod yn hwylusydd pwysig ac yn ffynhonnell o ryddid i ddefnyddwyr anabl. Gan hynny, mae gwerth gwefan Cyfranogaeth Cymru i’n cynulleidfaoedd anabl a hŷn yn dibynnu ar ei hygyrchedd. Mae hyn yn bwysig iawn i Cyfranogaeth Cymru ac yn unol â’n rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau Cyfranogaeth Cymru mor hygyrch i bobl anabl a hŷn ag sy’n rhesymol bosib.

Anelwn at lefel uchel gyson o ddefnyddioldeb i’n cynulleidfa gyfan ar draws gwefan WCVA, gan ddilyn canllawiau arfer da ar gyfer hygyrchedd. Rydym yn trafod â phobl anabl, pobl nad ydynt yn anabl a phobl hŷn wrth ddatblygu’r wefan er mwyn deall gofynion defnyddwyr yn llawn a sicrhau ein bod yn cynhyrchu gwefannau sy’n ateb y rhain.

Pan fo’n bosib, ein nod yw i’n gwefan gwrdd â Blaenoriaeth 1 (lefel A) a Blaenoriaeth 2 (lefel AA) yn y canllaw W3C Web Content Accessibility Guidelines v2.0 (WCAG2.0).

Mae technoleg yn newid yn gyflym ac mae ein profion wedi’u cyfyngu i’r porwyr mwyaf poblogaidd ac felly ni allwn sicrhau’r profiad llawn i ddefnyddwyr porwyr a dyfeisiau hŷn neu lai adnabyddus.

Croesawn adborth gan ein defnyddwyr, felly, cysylltwch â ni.

Pin It on Pinterest