Challenging behaviour

Cydnabod ymddygiad heriol ac ymateb iddo

Fel hwylusydd, un o’r sgiliau y bydd angen i chi ganolbwyntio arno yw sut i ddelio gydag ymddygiad negyddol neu anodd o fewn grŵp. Gobeithio mai rhywbeth prin yw hyn ond mae’n syniad da bod yn barod at heriau o’r fath rhag ofn iddynt godi. Rydym yn cynnig cyrsiau gydag achrediad a heb achrediad ar Read more about Cydnabod ymddygiad heriol ac ymateb iddo[…]

Front cover of WCVA Training Brochure Participation Cymru

Cyrsiau Cyfranogaeth Cymru yn Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA

Mae Cyfranogaeth Cymru yn parhau i ddarparu hyfforddiant i’r rheini yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd am ymgysylltu’n effeithiol. Gall ein cyrsiau roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymgysylltu â hyder.  Eleni, fel y llynedd, rydym wedi cadw costau i lawr drwy beidio â chynhyrchu ein rhaglen hyfforddi ein hunain ond gan Read more about Cyrsiau Cyfranogaeth Cymru yn Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA[…]

Smartphone photography featured image

8 Ffordd o Wella’ch Ffotograffiaeth ar Ffôn Clyfar

Mae’r dyddiau pan fyddem bob amser yn cario ffôn yn ogystal â chamera wedi hen fynd. Diolch i ddatblygiadau mewn technoleg symudol, mae popeth bellach ar gael mewn un ddyfais – ein ffôn clyfar dibynadwy. Mae’n debygol bod gan eich ffôn gamera o safon weddol uchel, o ystyried ei faint. Dyw camerâu ffonau clyfar yn Read more about 8 Ffordd o Wella’ch Ffotograffiaeth ar Ffôn Clyfar[…]

National Principles Webinar Thumbnail

Sut i ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol yn eich gwaith

Mae ein gweminar newydd yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru a’r Pecyn Cymorth gwerthuso perthnasol. Datblygwyd yr Egwyddorion gan Cyfranogaeth Cymru yn 2010 a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn 2011. Ers hynny mae dros 140 o fudiadau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi cytuno i’r egwyddorion Read more about Sut i ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol yn eich gwaith[…]

Sut i gynllunio rhaglen o grwpiau ffocws – y profiad #TrafodCymunedau

Yn y blog hwn mae Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf*, Russell Todd, yn egluro sut aeth o ati i gynllunio rhaglen o grwpiau ffocws gyda gweithlu Cymunedau yn Gyntaf, defnyddwyr y gwasanaeth a’r sector cydraddoldebau yng Nghymru fel rhan o’r broses ymgysylltu #TrafodCymunedau ynglŷn â dyfodol Cymunedau yn Gyntaf. Yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd y Read more about Sut i gynllunio rhaglen o grwpiau ffocws – y profiad #TrafodCymunedau[…]

Facilitating an online live stream discussion

Sut i hwyluso trafodaeth arlein yn ystod ffrwd fyw

Mae ffrydiau byw yn bwnc llosg mawr ar hyn o bryd.   Mae pobl eisiau cynnwys sydd ar gael ar unwaith. Mae gwasanaethau megis Periscope, Facebook Live, YouTube Live Streams a Twitch yn hynod o boblogaidd ac mae’r nifer sy’n eu defnyddio yn tyfu’n gyflym. Mae llwyfannau neu apiau cymdeithasol eraill gan gynnwys Instagram, Snapchat a Read more about Sut i hwyluso trafodaeth arlein yn ystod ffrwd fyw[…]

5 awgrym hwylus i hwyluswyr

Croeso i #HwylusoHwyluswyr! Dyma bum awgrym a fydd yn arbed amser i hwyluswyr. Ysgrifennwyd yr awgrymiadau gan griw Cyfranogaeth Cymru i helpu hwyluswyr o bob lefel profiad i gael awgrymiadau hwylus. Mae’r awgrymiadau hyn yn cynnwys technegau newydd, pethau rydym wedi’u dysgu, cynllunio a chyngor defnyddiol cyffredinol i unrhyw hwylusydd eu mwynhau. Tanysgrifiwch ac ni Read more about 5 awgrym hwylus i hwyluswyr[…]

Participation Cymru New Wordpress Website

Cyfranogaeth Cymru yn lansio gwefan newydd sbon

Mae gwefan newydd sbon Cyfranogaeth Cymru bellach yn fyw a hoffem wybod pa bynciau sydd bwysicaf i chiMae gan Cyfranogaeth Cymru wefan newydd sbon, a fydd yn ein galluogi i ateb anghenion ein cynulleidfa yn fwy effeithiol, cynhyrchu cynnwys diddorol i chi a chymryd rheolaeth greadigol lawn dros ein lle arlein. Mae’r wefan newydd hon Read more about Cyfranogaeth Cymru yn lansio gwefan newydd sbon[…]

Pin It on Pinterest