Ble mae eich grym ac ym mha ffordd ydych chi’n ei ddefnyddio?

Power!Mae angen ar fyrder i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae arian yn prinhau, ni fydd arbedion effeithlonrwydd yn unig yn ddigon. Mae’r galw am wasanaethau acíwt yn cynyddu a thoriadau’n cael eu gwneud i wasanaethau cymunedol.

Ni all y wladwriaeth ei hun sicrhau ansawdd bywyd ac mae nifer o bobl bellach yn edrych ar wasanaeth cyhoeddus gwahanol wedi ei ddarparu ar y cyd sy’n rhoi’r dinesydd a’r gymuned yn y canol, gyda’r wladwriaeth fel galluogwr a hwylusydd.

Gan fod y rhan fwyaf o gyrff sector cyhoeddus yn draddodiadol yn strwythuredig a hierarchaidd dros ben, mae’n glir bod angen newid mewn diwylliant er mwyn i’r drefn o rannu pŵer ddod yn brif ddull o weithio yng Nghymru.

Yr wythnos ddiwethaf, bu holl dîm Cyfranogaeth Cymru yng Nghynhadledd flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGC yng Nghymru. Teitl y digwyddiad oedd: Symud ymlaen gyda gwasanaethau lleol cynaliadwy. Roedd gennym ran allweddol yn y digwyddiad eleni; cynhaliwyd gweithdy, roedd gennym stondin gwybodaeth ac roedd Mandy Williams, rheolwr Cyfranogaeth Cymru’n un o’r prif siaradwyr. Roeddem yn awyddus i annog pobl i ystyried sut maen nhw (neu eu sefydliad) yn defnyddio eu pŵer ar hyn o bryd, felly gofynnwyd y cwestiwn canlynol i’r rhai a oedd yn bresennol:

Ble mae eich  grym ac ym mha ffordd ydych chi’n ei ddefnyddio?

I ddechrau roedd y cynrychiolwyr yn cael trafferth ateb gan fod angen pwyso a mesur y cwestiwn cyn ateb – diolch byth daeth nifer o bobl yn ôl i ysgrifennu eu hatebion, a dyma grynodeb ohonyn nhw:

  • Mae fy ngrym yn fy nghred mewn cydraddoldeb a fy ysgogiad i sicrhau bod hynny’n realiti i bawb, trwy wrando, dysgu a defnyddio fy llais i helpu eraill!
  • Mae fy ngrym yn y ffaith fy mod yn rhan o dîm gyda chyfoeth o brofiad a gwybodaeth
  • Mae fy ngrym yn y ffaith fy mod yn gweithio i gorff archwilio a fy nghyfrifoldeb yw rhannu gwybodaeth a gwelliannau gydag eraill
  • Mae fy ngrym yn bresennol mewn llawer o wahanol lefydd – rwyf wastad yn ei ddefnyddio mewn ffordd gyfrifol er budd y gymuned – oni bai fod siocled yn gysylltiedig…
  • Mae fy ngrym yn fy mrwdfrydedd i gynnwys pawb ac rwy’n ei ddefnyddio i sicrhau bod ymgysylltu’n rhywbeth ystyrlon ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol
  • Mae fy ngrym yn fy ngallu i ddylanwadu ar eraill wrth ystyried pwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion wrth ddylunio darparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n bwysig iddyn nhw
  • Rhannu fy ngwybodaeth a fy mrwdfrydedd gyda’r bobl yn fy mywyd: yn bersonol a phroffesiynol
  • Bod yn ymddiriedolwr sefydliad ac rwy’n defnyddio fy mhŵer trwy roi llai i grwpiau bregus.

Flipchart
Os nad oeddech yn gallu mynychu’r digwyddiad, gadewch eich ymateb i’r cwestiwn isod: Ble mae eich grym ac ym mha ffordd ydych chi’n ei ddefnyddio?

  – Sarah

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Pin It on Pinterest