Where does your power lie

Ble mae eich grym ac ym mha ffordd ydych chi’n ei ddefnyddio?

Mae angen ar fyrder i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae arian yn prinhau, ni fydd arbedion effeithlonrwydd yn unig yn ddigon. Mae’r galw am wasanaethau acíwt yn cynyddu a thoriadau’n cael eu gwneud i wasanaethau cymunedol. Ni all y wladwriaeth ei hun sicrhau ansawdd bywyd ac mae nifer o bobl bellach yn edrych ar wasanaeth cyhoeddus Read more about Ble mae eich grym ac ym mha ffordd ydych chi’n ei ddefnyddio?[…]

Cydgynhyrchu ar Waith

Mae’n ymddangos bod yna gydsyniad athronyddol bod cydgynhyrchu, y syniad o fudiadau’n ystyried cymunedau a defnyddwyr gwasanaethau yn ased wrth ddarparu gwasanaethau, yn syniad da. Serch hynny prin yw’r mudiadau sydd wir yn barod i symud y tu hwnt i rethreg niwlog er mwyn gwireddu’r ideoleg hon. Efallai mai un o’r rhwystrau mwyaf yw bod Read more about Cydgynhyrchu ar Waith[…]

Rhwydweithiau Cyfranogaeth Ranbarthol Mai: Cydgynhyrchu

Mae’n ymddangos mai cydgynhyrchu yw’r bri-air diweddaraf sydd i’w ganfod ym mhob sector o’r gwasanaeth cyhoeddus a byddai rhai yn dadlau ei fod yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol. Yn y rhwydweithiau cyfranogaeth a gynhaliwyd ddechrau mis Mai, edrychon ni ar beth mae cydgynhyrchu yn ei olygu i bobl a cheisio gwneud synnwyr o’r Read more about Rhwydweithiau Cyfranogaeth Ranbarthol Mai: Cydgynhyrchu[…]

Pin It on Pinterest