Challenging behaviour

Cydnabod ymddygiad heriol ac ymateb iddo

Fel hwylusydd, un o’r sgiliau y bydd angen i chi ganolbwyntio arno yw sut i ddelio gydag ymddygiad negyddol neu anodd o fewn grŵp. Gobeithio mai rhywbeth prin yw hyn ond mae’n syniad da bod yn barod at heriau o’r fath rhag ofn iddynt godi. Rydym yn cynnig cyrsiau gydag achrediad a heb achrediad ar Read more about Cydnabod ymddygiad heriol ac ymateb iddo[…]

5 awgrym hwylus i hwyluswyr

Croeso i #HwylusoHwyluswyr! Dyma bum awgrym a fydd yn arbed amser i hwyluswyr. Ysgrifennwyd yr awgrymiadau gan griw Cyfranogaeth Cymru i helpu hwyluswyr o bob lefel profiad i gael awgrymiadau hwylus. Mae’r awgrymiadau hyn yn cynnwys technegau newydd, pethau rydym wedi’u dysgu, cynllunio a chyngor defnyddiol cyffredinol i unrhyw hwylusydd eu mwynhau. Tanysgrifiwch ac ni Read more about 5 awgrym hwylus i hwyluswyr[…]

Pin It on Pinterest