Front cover of WCVA Training Brochure Participation Cymru

Cyrsiau Cyfranogaeth Cymru yn Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA

Mae Cyfranogaeth Cymru yn parhau i ddarparu hyfforddiant i’r rheini yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd am ymgysylltu’n effeithiol. Gall ein cyrsiau roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymgysylltu â hyder.  Eleni, fel y llynedd, rydym wedi cadw costau i lawr drwy beidio â chynhyrchu ein rhaglen hyfforddi ein hunain ond gan Read more about Cyrsiau Cyfranogaeth Cymru yn Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA[…]

National Principles Webinar Thumbnail

Sut i ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol yn eich gwaith

Mae ein gweminar newydd yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru a’r Pecyn Cymorth gwerthuso perthnasol. Datblygwyd yr Egwyddorion gan Cyfranogaeth Cymru yn 2010 a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn 2011. Ers hynny mae dros 140 o fudiadau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi cytuno i’r egwyddorion Read more about Sut i ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol yn eich gwaith[…]

Participation Cymru New Wordpress Website

Cyfranogaeth Cymru yn lansio gwefan newydd sbon

Mae gwefan newydd sbon Cyfranogaeth Cymru bellach yn fyw a hoffem wybod pa bynciau sydd bwysicaf i chiMae gan Cyfranogaeth Cymru wefan newydd sbon, a fydd yn ein galluogi i ateb anghenion ein cynulleidfa yn fwy effeithiol, cynhyrchu cynnwys diddorol i chi a chymryd rheolaeth greadigol lawn dros ein lle arlein. Mae’r wefan newydd hon Read more about Cyfranogaeth Cymru yn lansio gwefan newydd sbon[…]

Siarad ar y radio am y tro cyntaf!

Radio Caerdydd 97.8FM yw gorsaf radio gymunedol Caerdydd, sef math o wasanaeth radio sy’n darlledu y tu hwnt i wasanaeth masnachol a chyhoeddus. Mae’n darlledu cynnwys sy’n boblogaidd ac yn berthnasol i gynulleidfa leol a phenodol sy’n aml yn cael ei hesgeuluso. Cynhelir Diverse Cardiff yn fyw bob dydd Mawrth 13:30-15:00 a gofynnwyd i Cyfranogaeth Read more about Siarad ar y radio am y tro cyntaf![…]

Hynt a helynt mis Tachwedd

Mae Tachwedd wedi bod yn fis prysur i griw Cyfranogaeth Cymru, rydym wedi symud swyddfa yn Nhŷ Baltig a bellach yn ymgartrefu yn ein swyddfa newydd ar ochr arall yr adeilad, yn edrych dros Gyfnewidfa Glo enwog Caerdydd o ongl ychydig yn wahanol i’r un rydym wedi arfer â hi! Ar wahân i bori drwy Read more about Hynt a helynt mis Tachwedd[…]

Yn cyflwyno ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu newydd: Siobhan Hayward

Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu blog i gyflwyno fy hun, teimlais mai’r man cychwyn gorau fyddai pan groesais y bont a dod i fyw yng Nghymru (am yr eildro) tua 15 mlynedd yn ôl. Rwy’n wreiddiol o Loegr ond Cymru yw fy nghartref bellach a’r trobwynt oedd pan ddechreuais gefnogi tîm rygbi Cymru yn ystod Read more about Yn cyflwyno ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu newydd: Siobhan Hayward[…]

Pin It on Pinterest