Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgynghori o fewn y sector cyhoeddus

Er fy mod i’n siaradwr Cymraeg rhugl, mae fy hyder wrth ei ddefnyddio yn y gwaith yn amrywio ac yn dibynnu ar y sefyllfa. Rydw i wedi bod yn ymateb i ymgynghoriadau ar ran Cyfranogaeth Cymru am tua dwy flynedd, ond dim ond yn y mis diwethaf ymatebais yn y Gymraeg am y tro cyntaf. Read more about Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgynghori o fewn y sector cyhoeddus[…]

Geiriau Sarah Jones ar ei diwrnod olaf fel Swyddog Cyfranogaeth Cymru

Mae’n ddrwg gen i adael fy swydd i fel Swyddog Cyfranogaeth Cymru ar ôl 3.5 mlynedd. Rydw i  siŵr o fod wedi cwrdd â chi wrth hyfforddi neu hwyluso dros y blynyddoedd diwethaf (ac os byddaf yn anghofio eich enw maddewch i mi, ni wedi gweithio gyda channoedd o ymarferwyr ac aelodau o’r cyhoedd ledled Read more about Geiriau Sarah Jones ar ei diwrnod olaf fel Swyddog Cyfranogaeth Cymru[…]

Zuzana Mrazkova

Mae Zuzana Mrazkova wedi bod yn gweithio i Gyfranogaeth Cymru ers mis Ionawr 2010, ond mae hi newydd weithio ei ddiwrnod olaf fel aelod o’n tîm drwy helpu i hwyluso Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Mae Zuzana a fi (Dyfrig Williams, Ymgynghorydd Cyfranogaeth Cymru) yn awr ar drên o Landudno, ac Read more about Zuzana Mrazkova[…]

Pin It on Pinterest