Craffu! craffu! craffu!

Scrutiny‘Mae craffu ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn mynd law yn llaw’ – dyna eiriau Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol, yn ei haraith agoriadol yn y gynhadledd ‘Goleuni ar Graffu’ yn Stadiwm Swalec, Caerdydd ar 28 Tachwedd. Ers hynny mae’n teimlo bod fy mywyd gwaith wedi bod yn fwrlwm o sgyrsiau a gweithgareddau yn ymwneud â chraffu. Yn y gynhadledd, braf oedd cael hwyluso sesiwn gyda Kevin a Virginia o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ymgysylltu â’r cyhoedd a chraffu. Roedd yn dda cael clywed safbwynt a barn aelodau a swyddogion craffu ar y pwnc pwysig hwn. Cafwyd safbwyntiau a phrofiadau amrywiol ond llinyn arian oedd y cwestiwn ‘Sut allwn ni wneud craffu yn atyniadol?’, a yw pobl yn deall beth yw craffu ac a ydynt yn sylweddoli ei berthnasedd i’w bywydau? A yw’n berthnasol i’w bywydau?

Yna bu i mi gynnal sesiwn craffu yn Abertawe – y tro cyntaf i mi wneud hynny ac roedd yn ddiddorol dros ben! Rwyf wedi cael fy nghyfethol i banel sy’n edrych ar ymgysylltu â’r cyhoedd, yn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’r Cyngor, rôl sydd wedi’i chefnogi’n ariannol gan Brosiect ESF y Byrddau Gwasanaethau Lleol yn Llywodraeth Cymru. Bu i ni gwrdd am y tro cyntaf wythnos diwethaf i holi swyddogion a’r dirprwy arweinydd ynglŷn â rôl ymgysylltu o fewn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn Abertawe – profiad defnyddiol a gwerthfawr. Wythnos nesaf fe fyddwn yn edrych ar weledigaeth a chynllun Cyngor Abertawe ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Tybed beth yw barn pobl Abertawe?

Ar wahân i’r ddau brofiad craffu yma rwyf hefyd wedi sgwrsio â’r trydydd sector ynglŷn â sut y gallant fod yn fwy parod i gynnwys unigolion a grwpiau mewn prosesau craffu. Rwy’n synhwyro bod yr amser ar ddod pan fydd pobl Cymru yn mynnu mwy o graffu ac yn disgwyl cael dweud a dweud, a theimlaf fod angen hyn yn barod. Mae oes craffwyr cyhoeddus wedi cyrraedd – a ydym yn barod?

Dyma un o elfennau allweddol gwaith Cyfranogaeth Cymru wrth i ni symud ymlaen i’r flwyddyn newydd. Mae ein gwaith wedi’i seilio o amgylch 4 colofn, a amlinellir yng nghyhoeddiad WCVA ‘Rhoi Pobl yn y Canol’: Ymgysylltu, Atal ac ymyrryd yn gynnar, Chwilio am Fodelau Amgen a Chraffu. Fe fyddwn yn cynnig hyfforddiant ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chraffu yn ein cwrs hyfforddi achrededig newydd, Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Theori ac Ymarfer (Cam 2), a chraffu ac ymgysylltu â’r cyhoedd fydd thema ein rhwydweithiau rhanbarthol ym mis Chwefror 2014. Mae ein digwyddiadau rhwydweithiau yn llenwi’n sydyn iawn felly cadwch le nawr i osgoi siom. Fe fyddwn yn parhau â’n gwaith gyda Chraffu Abertawe a hefyd yn dechrau gwaith cyffrous gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus.

Felly, Craffu, Craffu, Craffu yn wir!! Ac wrth feddwl am y peth…efallai dylen ni hyd yn oed gynnal cystadleuaeth i feddwl am enw gwell ar gyfer rhywbeth sy’n agwedd hanfodol ar wasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion yng Nghymru. Gwyliwch am y cyfle cyffrous hwn…

–          Mandy

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Pin It on Pinterest