Cyrsiau Cyfranogaeth Cymru yn Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA

Mae Cyfranogaeth Cymru yn parhau i ddarparu hyfforddiant i’r rheini yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd am ymgysylltu’n effeithiol. Gall ein cyrsiau roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymgysylltu â hyder. 

Eleni, fel y llynedd, rydym wedi cadw costau i lawr drwy beidio â chynhyrchu ein rhaglen hyfforddi ein hunain ond gan barhau i gynnwys ein cyrsiau yn rhaglen hyfforddi ehangach WCVA .

Rhaglen Hyfforddiant WCVA Cyfranogaeth Cymru

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol.

Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, gweminarau a chyfleoedd dysgu arlein eraill.

Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau ar gyfer 2017-18 (PDF)

Yn gynharach eleni, gofynnon ni i chi am eich barn ar ddyfodol ein rhaglen hyfforddi a pha bynciau yr hoffech i ni eu cynnwys.

Cawsom 82 o ymatebion, a rhoddwyd pob un o’r rhain yn yr het i ennill tocyn PRYNU UN CAEL UN AM DDIM yn y Rhaglen Hyfforddi newydd.

Datgelwyd yr enillydd yn y fideo diweddaraf hwn ar ein Sianel YouTube:

Dyma rai o ganlyniadau’r arolwg:

  • byddai’n well gan 64% o ymatebwyr i ni roi’r gorau i ddarparu cinio yn hytrach na chynyddu ffioedd ein cyrsiau
  • hoffai 17% o ymatebwyr gael mynediad at hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg
  • mae’n well gan 94% o ymatebwyr ddysgu mewn ystafell ddosbarth, serch hynny mae dulliau eraill hefyd yn bwysig i eraill.

Gallwch weld canlyniadau llawn yr arolwg yma

Cynhelir y cyrsiau canlynol yn y misoedd nesaf:

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau ar gyfer 2017-18

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Pin It on Pinterest