8 Ffordd o Wella’ch Ffotograffiaeth ar Ffôn Clyfar

Mae’r dyddiau pan fyddem bob amser yn cario ffôn yn ogystal â chamera wedi hen fynd. Diolch i ddatblygiadau mewn technoleg symudol, mae popeth bellach ar gael mewn un ddyfais – ein ffôn clyfar dibynadwy.

Mae’n debygol bod gan eich ffôn gamera o safon weddol uchel, o ystyried ei faint. Dyw camerâu ffonau clyfar yn bendant ddim cystal â chamera DSLR sydd â dewis o wahanol lensys, ond mae eu hansawdd wedi cynyddu’n ddramatig ers iddynt gael eu cyflwyno gyntaf.

Ydi ein sgiliau ffotograffiaeth wedi cynyddu hefyd? Ydynt, fwy na thebyg.

Yn enwedig gyda phoblogrwydd apiau fel Instagram sy’n dibynnu ar hidlyddion parod sy’n helpu i wneud hyd yn oed y lluniau mwyaf diflas ddal y llygad. Eto, dyw hyn ddim o reidrwydd yn disodli’r angen am feddalwedd broffesiynol fel Adobe Photoshop, ond mae pethau yn sicr wedi datblygu’n fawr iawn.

Mae pawb yn gwybod bod lluniau’n fwy atyniadol na llwyth o ysgrifen. Yn ogystal, mae lluniau yn fusnes mawr bellach yn y byd marchnata cymdeithasol. Ar Twitter, mae trydar â delwedd yn ennyn 150% mwy o ddiddordeb na’r rheini heb un. Yr un yw’r stori ar lwyfannau cymdeithasol eraill, felly…

Sut y gallwch wella’ch sgiliau ffotograffiaeth ar ffôn clyfar?

Dyma 8 awgrym i wella’ch sgiliau ffotograffiaeth a fydd yn helpu’ch blogiau a’ch proffiliau ar y cyfryngau cymdeithasol i ddisgleirio â danteithion gweledol i’r llygad, heb orfod gwario ffortiwn ar gyfarpar proffesiynol.

Smartphone photography - light bulbs to represent ideas

Ein weithdy Ymgysylltu trwy luniau yn archwilio ffyrdd a dulliau gwahanol o ymgysylltu â phobl mewn ffordd lai llenyddol.

 

1. Golau yw popeth

I bob ffotograffydd, golau yw’r ffactor unigol pwysicaf i dynnu llun da.

Ydych chi erioed wedi sylwi mewn siop ddillad, neu yn y lle torri gwallt, fod y golau bob amser yn gwneud i bethau edrych yn well y tu mewn? Wrth gwrs, gwneir hyn ar bwrpas – maent eisiau i chi brynu’r dillad yna neu fod yn hapus â’r ffordd maent wedi torri’ch gwallt. Mae llawer o feddwl y tu ôl i ddyluniad y golau yn y busnesau hyn – mae golau yr un mor bwysig i ffotograffwyr. Erioed wedi trio tynnu llun yn y tywyllwch?!

Os oes amheuaeth – golau naturiol sydd orau. Wrth dynnu llun o bobl ar ddiwrnod heulog, fe fydd yna yn aml gysgodion ar wyneb y sawl sydd yn y llun, a all edrych yn dda weithiau, ond at ei gilydd mae rhywle yn y cysgod yn ei gwneud yn haws cael goleuad mwy manwl gywir gyda’ch ffôn.

Os ydych yn tynnu lluniau tu mewn, peidiwch â rhoi gwrthrych y llun yn uniongyrchol o flaen ffenestr gan mai amlinell ohono fydd yn y llun.


2. Deall beth yw ystyr y gosodiadau

Cyflymder caead (Shutter speed) yw’r amser y mae’r caead ar agor. Po hiraf y mae ar agor, y mwyaf o olau y mae’n ei adael i mewn. Fe’i defnyddir i reoli aneglurder symudiadau mewn lluniau.

ISO yw pa mor sensitif yw synhwyrydd y camera. Po uchaf y rhif, y mwyaf sensitif yw’r synhwyrydd i’r golau sydd ar gael. Mae rhifau uwch yn dda ar gyfer golau gwael, ond o bosib wedyn ceir lluniau ‘swnllyd’/aneglur.

Mae Cydbwysedd gwyn (White balance) yn eich galluogi i ddewis y math o olau yn ôl yr amodau ac fe fydd y camera yn ymaddasu yn unol â hynny. Mae yna rag-osodiadau megis Heulog, Cymylog, Gwynias a Thyngsten. Y ffordd orau o ddewis y cydbwysedd gwyn cywir yw defnyddio sgrin eich ffôn i edrych ar liw croen rhywun, a cheisio ei wneud mor agos at y lliw go iawn â phosib – heblaw os ydych yn mynd am lun arbrofol!

Improve your Smartphone photography - holding phone up

Wella’ch Ffotograffiaeth ar Ffôn Clyfar – Deall beth yw ystyr y gosodiadau


3. Defnyddio’r cydraniad delwedd uchaf posib

Mae’n siwr bod gan eich ffôn osodiadau i gynyddu neu leihau ansawdd delweddau (darganfyddwch sut i newid hyn: defnyddwyr iPhone, defnyddwyr Android, defnyddwyr ffôn Windows)

  • Mae delweddau ansawdd uchel yn cymryd mwy o le yn eich ffôn
  • Mae cydraniadau uwch yn fwy addas wrth argraffu llun, os ydych am wneud hynny
  • Mae delweddau ansawdd is yn cymryd llai o le yn eich ffôn
  • Dim ond mewn meintiau bach y gellir argraffu delweddau cydraniadau is

Camera quality comparison chart

Fydd defnyddio’r gosodiadau cydraniad ac ansawdd uchaf ddim bob amser yn rhoi delwedd well, ond fe fydd fel arfer yn fwy siarp a bwrw’ch bod yn dal y ffôn yn llonydd a bod yna olau gweddol dda.


4. Peidiwch â thrafferthu â’r fflash

Er gwaethaf ansawdd gwych camerâu ffonau modern – gallwch anghofio am y fflash. Mae’n ddi-bwynt ac yn y lle anghywir iddo fod o ddefnydd gwirioneddol. Fe fydd y rhan fwyaf ohonom yn cael canlyniadau gwell drwy ddefnyddio’r gosodiadau cywir a golau da/naturiol.


Smartphone photography - no flash5. Peidiwch â thrafferthu chwyddo chwaith

Diffyg arall wrth ddefnyddio camera’ch ffôn yw’r chwyddo. Mae’n ofnadwy. Chwyddo digidol yw ef, a’r cwbl y mae’n ei wneud yw gwneud y picseli yn fwy, yn hytrach na chwyddo optegol sydd ar gael ar gamera mwy megis DSLR.

Mae modd i chi chwyddo hyd at 1x, ond fe fydd unrhyw beth uwch na hynny’n rhoi llun aneglur llawn picseli, rhywbeth na fyddwch yn falch iawn ohono!


6. Defnyddiwch y ‘Rheol Traeanau’

Smartphone photography - rule of thirdsNid rheol mo hon fel y cyfryw – mwy o ganllaw. Dychmygwch fod y llun wedi’i rannu’n 9 sgwâr cyfartal. Ceisiwch roi elfennau pwysig yn y llun ar hyd y llinellau hyn, neu lle maent yn cwrdd/croesi. Gelwir hyn y ‘Rheol Traeanau’ – at ei gilydd fe fydd lluniau a dynnwyd gan gadw at y ‘rheol’ hon yn plesio’r llygad.

Y rheswm dros hyn yw bod y llygad yn cael ei ddenu’n naturiol at y llefydd hynny ar lun ac mae’n ymwneud hefyd â’r ‘Gymhareb Euraidd’ – fformiwla fathemategol sy’n rhoi grid cwbl gymesur sy’n syml iawn i’w ddelweddu.

Fe fydd gan y rhan fwyaf o gamerâu ffonau osodiad i droi’r llinellau grid ymlaen sy’n helpu i gysodi’ch lluniau.


7. Daliwch yn llonydd!

Gall fod yn anodd, ond ceisiwch gadw’ch dwylo’n llonydd wrth ddal eich ffôn. Os ydych yn cael hyn yn anodd, gallwch brynu tripod bach, un a all afael yn eich ffôn, am lai na £10. Gall tripod fod o gymorth mawr os ydych yn defnyddio’ch ffôn i recordio fideo hefyd.

Smartphone photography - hold steady with a tripod

Wella’ch Ffotograffiaeth ar Ffôn Clyfar – Daliwch yn llonydd!


8. Portread ‘ta tirlun?

Mae’n dibynnu ar beth rydych yn bwriadu ei wneud â’ch llun, os yw e’ ar gyfer Facebook neu Instagram yna mae’n debygol y bydd yn cael ei docio i siâp sgwâr pan fyddwch yn ei gyhoeddi. Ond, os bydd e’n mynd ar sgrin deledu neu gyflwyniad, yna dylech ddal eich ffôn ar ffurf tirlun er mwyn llenwi’r sgrin.

Os ydych yn tynnu’ch llun ar ffurf portread (dal eich ffôn ar i fyny), ac rydych eisiau ei ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer fideo, stori ddigidol neu gyflwyniad – fe fydd yn anodd tocio’r bariau du fertigol bob ochr i’r llun.

Dyna pam mae’n bwysig gwybod beth rydych am ei wneud â’ch llun wrth benderfynu pa ffordd i ddal eich ffôn!

Smartphone photography - holding the phone landscape


Felly dyna’r awgrymiadau i egin-ffotograffwyr ar ffôn clyfar! Os ydych yn mynd ati i roi’r cyngor yma ar waith – fe fyddem wrth ein boddau o weld y canlyniadau…

Perthnasol: Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu trwy luniau, cymerwch olwg ar ein gweithdy, gallwn ei addasu’n arbennig i’ch mudiad chi. Cael gwybod mwy

Gadewch sylw isod gyda dolen at y llun gorau rydych wedi’i dynnu ar eich ffôn neu hyd yn oed ddolen at eich proffil Instagram ac fe rannwn ni’r rhai gorau!

Transgrifio

Cofiwch danysgrifio i gael cyngor ac awgrymiadau pellach i greu cynnwys gweledol atyniadol.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Pin It on Pinterest