24th Chwefror 2017

Astudiaethau achos ymgystyllu chyoedd

People sat around a table, participating in a participatory session

Cafodd yr astudiaethau achos ar y dudalen hon eu cyflwyno gan gyfranogwyr sydd wedi cwblhau’r rhaglen hyfforddi achrededig Ymgysylltu â’r Cyhoedd (damcaniaeth ac ymarfer). Mae’r mudiadau canlynol wedi cyfrannu at ddatblygu’r rhaglen a’i chyllido ar y cyd: Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae’r astudiaethau achos hyn i gyd, a llawer o rai eraill, ar gael ar wefan Arfer Da Cymru. Nod Porth Arfer Da Cymru yw bod y pwynt mynediad unigol at amrediad eang o enghreifftiau o arfer da sydd ar gael ar hyd a lled gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Pin It on Pinterest