24th Chwefror 2017

Llawlyfr ymarferwyr ar gyfer ymgysylltu a’r cyhoedd

darlun: 9 amlinell o bobl gan gynnwys plant, rhieni, pobl hŷn a phobl anabl

Datblygwyd y Llawlyfr Ymarferwyr hwn ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd allan o’r deunydd helaeth a gafodd ei greu drwy Strategaeth Gwella Ymgynghori yng Nghaerdydd, Torfaen a Blaenau Gwent (a gyllidwyd gan gronfa ‘Creu’r Cysylltiadau’ Llywodraeth Cymru). Golygodd Cyfranogaeth Cymru y llawlyfr a chynhyrchu canllaw ‘Sut i’ ar gyfer ymarferwyr ymgysylltu â’r cyhoedd. Y Llawlyfr Ymarferwyr hwn ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yw canlyniad y gwaith yna. Cafwyd cyngor gan grŵp o swyddogion ymgynghori o fewn Awdurdodau Lleol, ac eraill a oedd â diddordeb, ynglŷn â’r gwaith yma er mwyn profi ei ddefnyddioldeb a’i hygyrchedd.

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at swyddogion mewn mudiadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru sy’n gweithio yn y rheng flaen wrth ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau. Mae’n llawlyfr cam wrth gam sy’n arwain ymarferwyr o ddechrau’r broses gynllunio hyd at ddiwedd y gweithgaredd gwerthuso. Bwriedir i’r Llawlyfr Ymarferwyr fynd gyda’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru. Nod yr egwyddorion hyn yw cynnig dull gweithredu cyson a safon dda ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Cymru.

‘Dogfen weithio’

Mae’r llawlyfr hwn wedi’i ddiweddaru a’i ddiwygio yn dilyn adborth gan ymarferwyr. Dogfen weithio yw hon, felly cymerwch olwg i weld a yw’r llawlyfr hwn yn ateb eich anghenion. Os hoffech ychwanegu unrhyw ddolenni defnyddiol a’ch profiadau, os oes unrhyw wallau neu os oes gennych unrhyw adborth arall cysylltwch â ni (add in-bound link).

Pin It on Pinterest