24th Chwefror 2017

Pecyn Cymorth Gwerthuso

An illustration: 9 silhouettes of people including children, parents, older people and disabled people

Mae’r pecyn cymorth hwn yn disgrifio proses gyfranogol pedwar cam i werthuso gweithgareddau ymgysylltu o’u cymharu â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Datblygwyd yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru dan gyfarwyddyd partneriaeth Cyfranogaeth Cymru ac ardystiodd Llywodraeth Cymru hwy ym mis Mawrth 2011. Ers hynny mae mudiadau gwasanaethau cyhoeddus a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru wedi’u hannog i ardystio’r Egwyddorion eu hunain ac i’w rhoi ar waith wrth ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau. Mae rhestr lawn y mudiadau hynny sydd eisoes wedi ardystio’r egwyddorion ar gael yma.

Y gobaith yw bod y pecyn yn hyblyg i’w ddefnyddio ac mae croeso i chi ei addasu i weddu i’ch amgylchiadau chi. Cyn i chi ddefnyddio’r pecyn hwn, mae’n hanfodol i chi ymgyfarwyddo â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Gwerthuso

How to endorse the National Principles for Public Engagement

Complete and return this declaration of endorsement form if your organisation or business would like to endorse the National Principles for Public Engagement in Wales.

Once we have received the completed endorsement form, we will add you to the list of organisations who have endorsed the National Principles.

See the list of organisations who have endorsed the National Principles for Public Engagement 

Pin It on Pinterest