24th Chwefror 2017

Pwy sydd wedi cymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol?

National Principles for Public Engagement Visual Notes

 

Sut i gymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Llenwch y ffurflen hon i ddatgan eich cymeradwyaeth ac yna anfonwch hi’n ôl atom os yw’ch mudiad neu’ch busnes am gymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.

Unwaith rydym wedi cael eich ffurflen gymeradwyo, fe fyddwn yn eich ychwanegu at y rhestr o fudiadau sydd wedi cymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol.

Mae’r mudiadau canlynol wedi cymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Pin It on Pinterest