24th Chwefror 2017

Rhoi egwyddorion ar waith

Rhoi egwyddorion ar waith: rhestr gyfeirio ar gyfer gweithredu

Rhoi egwyddorion ar waith: rhestr gyfeirio ar gyfer gweithredu

Rydym wedi lansio rhestr wirio newydd sbon i’ch helpu i gadw at yr arfer gorau wrth ymgysylltu â’r cyhoedd.

Seiliwyd y rhestr gyferio hon ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru a Safonau Cenedlaethol Cyfranogaeth Planat a Phobl Ifanc yng Nghymru, a’i nod yw galluogi’r rheini sy’n dylunio gwaith ymgysylltu i gynllunio’n effeithiol at lwyddiant.

Ni ddylai cymryd rhan fyth fod yn ymarfer ticio’r blwch. Diben y rhestr wirio hon yw cynorthwyo a chynghori mudiadau i roi’r Egwyddorion Cenedlaethol ar waith.

Lawrlwythwch y rhestr wirio yma

(WELSH) How to endorse the National Principles for Public Engagement

Complete and return this declaration of endorsement form if your organisation or business would like to endorse the National Principles for Public Engagement in Wales.

Once we have received the completed endorsement form, we will add you to the list of organisations who have endorsed the National Principles.

See the list of organisations who have endorsed the National Principles for Public Engagement 

Pin It on Pinterest