23rd Chwefror 2017

Rhwydweithiau Cyfranogaeth

Rhwydwithio

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae’r rhai sy’n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae’r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae’r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â’i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

  • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal
  • Rhannu ymarfer da
  • Rhannu syniadau
  • Datrys problemau
  • Datblygu sgiliau cyfranogol
  • Ennill sgiliau newydd

Os nad oes yna rwydwaith yn eich ardal, gallwn eich cefnogi i setio un i fyny.  Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mynediad am ddim

Does dim digwyddiadau rhwydweithio ar y gweill ar hyn o bryd.

Pin It on Pinterest